RSS feed

Nieuws

 Louise Deschryver behaalde op het einde van het academiejaar 2016-2017, met grote onderscheiding, de titel van master in de Geschiedenis met een studie "Vous allez me traiter d'enfant". Zelfperceptie van de kinderen Bethune in het vroeg negentiende-eeuwse België.

Ze las daarvoor 136 brieven van Sidonie (1817-1885) en Jean-Baptiste (1821-1894), oudste kinderen van Felix Bethune (1789-1880) en Julie-Adèle de Renty (1792-1856) en plaatst die binnen de context van het wetenschappelijk onderzoek naar familie- en kindgeschiedenis.

 

 

+ Lees meer

 

Archief

Archief De Stichting de Bethune beheert om en bij de 600 strekkende meter archief. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen het familiearchief en de documentaire collecties. Het rijke en veelzijdige archief is volledig toegankelijk en kan steeds na afspraak geconsulteerd worden.

 

Ga naar het archief

 

Bibliotheek

Bibliotheek De bibliotheek van de Stichting de Bethune heeft een omvang van om en bij de 1000 strekkende meter. De collectie kan opgesplitst worden in drie delen: de naslagwerken, de gespecialiseerde bibliotheek West-Flandrica en de tijdschriften. Alle werken kunnen na afspraak geconsulteerd worden.

 

Ga naar de biblioheek