Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis op bezoek

Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis (groepsfoto)

Op 11 maart 2011 ontving de Stichting de Bethune de Werkgroep Heemkunde Sint-Kruis in het archief en de bibliotheek. Ze kregen een rondleiding in de gebouwen en er  werd meer uitleg gegeven