Digitale inventaris van het archief online!

Plannencollectie

De digitale inventaris van het archief van de Stichting de Bethune werd opgenomen in LIAS. Via deze inventaris is het mogelijk om