Digitale inventaris van het archief online!

Plannencollectie

Sinds 30 januari staat de digitale inventaris van het archief van de Stichting de Bethune online! Via deze inventaris is het mogelijk

 

 Met steun van de Vlaamse overheid