Digitale inventaris van het archief online!

Plannencollectie

Sinds 30 januari staat de digitale inventaris van het archief van de Stichting de Bethune online! Via deze inventaris is het mogelijk