Stichting de Bethune online!

Zicht op het kasteel

Om haar bezoekers toe te laten hun bezoek aan de bibliotheek of het archief van de familie de Bethune goed voor te bereiden, heeft de Stichting de Bethune sinds oktober 2010 een eigen website.